Professioneel onderhoud en service

Aan uw (vork)heftrucks, pallettrucks, stapelaars en meer

ReMeCo Intern Transport in Gilze

Verkoop en onderhoud van intern transportmateriaal

Uw intern transport volledig verzorgd

Kies ReMeCo voor nieuwe en gebruikte interne transportmiddelen

Keuringen

Mobiele interne transportmiddelen dienen minimaal één keer per jaar te worden gekeurd op veiligheid. Volgens de Arbo-eisen en verzekering technisch is het gewenst dat arbeidsmiddelen, die door slijtage gevaarlijke situatie kunnen creëren, gekeurd dienen te worden.
Het VA-keurmerk (Veiligheidskeuring Arbeidsmiddelen) garandeert veiligheid en zekerheid voor uw werknemers. Naast hoge eisen aan de interne transportmiddelen worden ook hoge eisen gesteld aan de gecertificeerde keurmeesters. Remeco Intern Transport is een VA-keureningen gecertificeerd bedrijf. Na de inspectie en goedkeuring wordt de veiligheidssticker aangebracht en voldoet uw machine de gestelde eisen.

Uw machine wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de keuringssticker terecht is aangebracht.